Mobile Device Management


Lees meer

Wat is Mobile Device Management?

Met Mobile Device Management, ookwel MDM, beheert u alle mobiele devices (laptops, tablets, smartphones) binnen uw organisatie centraal. Bij het beheren kunt u denken aan:

Eenvoudig beheer

Doorgaans kost het veel tijd laptops, smartphones en tablets van medewerkers te beveiligen, beheren en updaten. Met MDM kunt u, of uw ICT-beheerder, vanaf één platform op afstand deze instellingen beheren.

Zorgeloos werken

Medewerkers wordt door MDM veel werk uit handen genomen zodat zij zich kunnen richten op eigen werkzaamheden. Hebben ze (andere) bedrijfsapplicaties nodig? Dan kunnen zij deze via een portal zelf downloaden.

Veilig werken

Door het centrale beheer heeft u meer grip heeft de beveiliging van de devices. U kunt tijdig actie ondernemen om datalekken tegen te gaan. Device verloren? dan wist u op afstand de gegevens.

Voorkom datalekken

Bedrijfsdata is voor veel bedrijven het belangrijkste bezit dat zij hebben. De laatste jaren is de cybercriminaliteit en het aantal datalekken toegenomen. In 2020 heeft meer dan 70% van de grote bedrijven te maken gehad met een datalek. Logisch dat ICT-security optimaal moet zijn nu het aantal devices per medewerker groeit. 

Met Mobile Device Management heeft u dit perfect geregeld. Altijd zijn alle devices voorzien van nieuwste beveiligingssoftware. Zelfs bij privégebruik! 

Wij demonstreren graag de mogelijkheden aan u. 


Ontvang meer informatie

Security

Bent u cyberveilig?

Doe een korte check om te zien waar uw kwetsbaarheden liggen.