In dit artikel

Andere artikelen in deze categorie

Access point

Privacy by design

Dit artikel gaat over wat een privacy by design is, waarom dit belangrijk is en wat de voordelen zijn.

Wat is privacy by design?

Privacy by design is een concept dat zich richt op het toekomst denken over persoonlijke gegevens. Het houdt in dat systemen, diensten en producten worden ontwikkeld waarin privacy is ingebouwd voordat ze worden gelanceerd, in plaats van als een bijkomstigheid.

Dr. Ann Cavoukian bedacht de term “privacy by design” voor het eerst in de jaren ’90, die nu uitvoerend directeur is van het Privacy and Big Data Institute aan de Ryerson Universiteit.

Deze aanpak begint bij bedrijfsprocessen in plaats van bij technologie. Het belangrijkste doel ervan is te voorkomen dat persoonlijke informatie wordt beschadigd, door al in het beginstadium van de ontwikkeling van een systeem of dienst rekening te houden met privacy-overwegingen.

Het betekent dat je over de bescherming van de privacy van mensen moet beginnen na te denken bij het begin van elk project waar hun persoonlijke gegevens bij betrokken kunnen zijn. Dat omvat alles, van het kiezen van technologie├źn die goed met anderen kunnen samenwerken tot het ontwerpen van klantenbeleid.

Soorten privacy by design

Er zijn drie verschillende niveaus: beleid, software en architectuur.

  • Privacy by design op beleidsniveau betekent dat je het beleid van je organisatie baseert op een kader dat aangepast is aan ISO/IEC 29100:2011.
  • Privacy by design op softwareniveau betekent privacy-bewuste voorzieningen in je systemen aanbrengen, zoals privacy impact assessments.
  • Privacy by design op het niveau van de architectuur betekent ervoor zorgen dat persoonlijke gegevens gescheiden van andere gegevens worden opgeslagen, doorgegeven of verwerkt.

Waarom is privacy by design belangrijk?

Privacy by design is belangrijk omdat het mensen in staat stelt meer controle te hebben over hun persoonlijke informatie.

Het helpt ook mensen te beschermen tegen uitbuiting of misbruik. Het implementeren van privacy by design kan moeilijk zijn, maar op de lange duur is het de moeite waard.

Voordelen van privacy by design

De voordelen van op deze manier te werk gaan bij het ontwerpen zijn onder meer:

  • Lagere kosten in verband met de naleving van gegevensbescherming en privacywetgeving zoals AVG;
  • Minimaal risico op vertraging of ontzegging voor bedrijven die moeten voldoen aan gegevensbeschermingswetten zoals GDPR, die vereist dat bedrijven die met persoonsgegevens van Europese burgers omgaan, aantonen dat ze alle mogelijke maatregelen hebben genomen om die gegevens te beschermen;
  • Minder risico op beveiligingsinbreuken en verlies van vertrouwen in het vermogen van een organisatie om informatie van klanten en werknemers veilig te bewaren;

Conclusie

Privacy by design is belangrijk omdat het mensen in staat stelt meer controle te hebben over hun persoonlijke informatie. Het helpt ook mensen te beschermen tegen uitbuiting of misbruik.

Invoering van privacy by design kan moeilijk zijn, maar op de lange duur is het de moeite waard.

Het belangrijkste doel van privacy by design is dat bedrijven geen gebruikersgegevens beschadigen tijdens de ontwikkeling van een product of dienst, en dat begint al in de vroege stadia van ontwikkeling in plaats van als een bijkomstigheid.

Bent u cyberveilig?

Doe een korte check om te zien waar uw kwetsbaarheden liggen.