In dit artikel

Andere artikelen in deze categorie

Encryptie

IOT

Dit artikel gaat over Internet of Things, wat het is, voorbeelden en voordelen hiervan.

Wat is Internet of Things?

Het internet of things (IoT) verwijst naar het netwerk van fysieke voorwerpen of “dingen”, ingebed met software, sensoren, actuatoren, en verbindingsmogelijkheden die deze dingen in staat stellen gegevens te verzamelen en uit te wisselen.

Voorbeelden van IoT in het dagelijks leven

Enkele veel voorkomende voorbeelden van IoT-apparaten zijn

  • Slimme thermostaten die op afstand bediend kunnen worden
  • Huisbeveiligingssystemen die vanaf een mobiel toestel kunnen worden bewaakt
  • Wearables zoals fitnesstrackers en slimme horloges
  • Aangesloten auto’s
IOT in het dagelijkse leven

Voordelen van IoT

De voordelen van het IoT zijn talrijk en gevarieerd, maar kunnen in het algemeen als volgt worden samengevat

  • Verhoogde efficiëntie en productiviteit: Wanneer apparaten en machines met elkaar verbonden zijn en met elkaar communiceren, ontstaat een efficiëntere omgeving. Een slimme thermostaat kan bijvoorbeeld je voorkeuren leren en automatisch de temperatuur in je huis daarop afstemmen, zonder dat je er zelf aan hoeft te sleutelen.
  • Meer gemak: Met IoT kunnen alledaagse taken die vroeger omslachtig of tijdrovend waren, nu met een druk op de knop gedaan worden. Zo kun je bijvoorbeeld je beveiligingssysteem, lichten, sloten, en toestellen bedienen vanaf je smartphone of tablet.
  • Verbeterde veiligheid en beveiliging: IoT kan de veiligheid en beveiliging helpen verbeteren op een aantal manieren. Zo kunnen verbonden apparaten en toestellen je omgeving bewaken en je waarschuwingen sturen als ze een potentieel gevaar opmerken, zoals inbraak, waterlekken of stroomuitval.
  • Lagere kosten: IoT vermindert het aantal menselijke fouten die tot systeemstoringen leiden. Het maakt het ook mogelijk dat machines en apparaten automatisch met elkaar communiceren, waardoor de kosten voor het beheer van die systemen dalen.

Internet of Things in het groot

De mogelijke toepassingen van het IoT zijn eindeloos en gaan van praktisch tot futuristisch. Enkele van de meer gebruikelijke toepassingen van IoT zijn

Slimme huizen: Een slimme woning is een woning die voorzien is van apparaten en toestellen die met het internet verbonden zijn en op afstand bediend kunnen worden. Slimme huizen kunnen tal van voordelen bieden, zoals energiebesparing, verhoogde veiligheid, en gemak.

Slimme steden: Een slimme stad is een gemeente die is uitgerust met sensoren en andere technologie waarmee ze in real time gegevens kan verzamelen en analyseren. Deze gegevens kunnen gebruikt worden om stadsfuncties als vervoer, afvalbeheer en openbare veiligheid te verbeteren.

Industrieel IoT: Industrieel IoT verwijst naar het gebruik van IoT technologiein industriële toepassingen. Zo kunnen IoT-apparaten en -sensoren gebruikt worden om apparatuur en processen in fabrieken en pakhuizen te bewaken, wat een betere operationele efficiëntie mogelijk maakt.

Slimme landbouw: Slimme landbouw gebruikt het IoT om de productiviteit van de landbouw te verbeteren en de kosten te drukken door het gebruik van aangesloten hardware zoals slimme irrigatiesystemen, sensoren voor bodemonderzoek, weersvoorspellende software, enz.

Machine-tot-machine communicatie: Machine-to-machine (M2M) communicatie stelt machines in staat met elkaar te communiceren zonder menselijke tussenkomst. Hoewel M2M communicatie niet specifiek is voor het IoT (het wordt ook gebruikt in 4G netwerken), is het wel een andere manier waarop bedrijven gebruik kunnen maken van IoT technologieën.

26239 1

Privacy en Security

Zoals met elke nieuwe technologie zijn er onvermijdelijk veiligheids- en privacyproblemen verbonden aan het IoT. Zo is er bezorgdheid dat hackers via onze aangesloten apparaten toegang zouden kunnen krijgen tot onze persoonlijke gegevens. Ook is er bezorgdheid dat de onderlinge verbondenheid van apparaten bij een cyberaanval tot wijdverspreide systeemstoringen kan leiden.

Privacy is een ander punt van zorg bij het IoT. Veel mensen voelen zich ongemakkelijk bij het idee dat hun persoonlijke gegevens door bedrijven en overheden verzameld en geanalyseerd worden. Er is ook bezorgdheid dat het gebruik van IoT apparaten kan leiden tot stalking en andere vormen van intimidatie.

Hoewel er enige terechte bezorgdheid bestaat over de veiligheid en privacy van het IoT, kunnen deze problemen door zorgvuldige planning en uitvoering worden aangepakt. Zo kunnen bedrijven bijvoorbeeld maatregelen nemen om de gegevens van hun klanten te beschermen, bijvoorbeeld door ze te versleutelen en op veilige plaatsen op te slaan.

Zoals met elke nieuwe technologie zijn er uitdagingen verbonden aan het IoT. Zo zou de wildgroei van aangesloten apparaten systeembrede netwerkstoringen kunnen veroorzaken (een recente studie van HP wees uit dat 50% van de IT professionals denkt dat beveiligingsproblemen het onmogelijk zullen maken om het IoT op te schalen).

Deze uitdagingen kunnen echter worden aangepakt door zorgvuldige planning en samenwerking tussen overheden, bedrijven, en andere belanghebbenden. Dit is vooral belangrijk omdat de verschillende toepassingen van het IoT zo voordelig kunnen zijn.

Bent u cyberveilig?

Doe een korte check om te zien waar uw kwetsbaarheden liggen.