In dit artikel

Andere artikelen in deze categorie

Access point

Information Rights Management

Wat is Information Rights Management(IRM)?

In het digitale tijdperk is informatie een kostbaar goed. Waardevoller dan ooit tevoren, omdat ze gemakkelijk gekopieerd en gedeeld kan worden. Maar zoals we allemaal weten, is niet alle informatie gelijk.

Sommige gegevens hebben een hogere waarde of gevoeligheid die bescherming tegen ongeoorloofde toegang of verspreiding vereist – dat is waar Information Rights Management om de hoek komt kijken

IRM verwijst naar een geheel van technologieën en processen om te controleren hoe gevoelige informatie door bevoegde gebruikers binnen een organisatie gebruikt en benaderd kan worden en tegelijk de verspreiding naar onbedoelde ontvangers buiten de onderneming (bv. hackers) te beperken.

Waarom IRM?

Er zijn een paar belangrijke redenen waarom je je informatie met IRM zou moeten beschermen:

Voordelen van IRM

Er zijn een aantal voordelen aan het gebruik van IRM, waaronder:

Autorisatiecontrole en inhoudsbeheer

Er zijn twee belangrijke aspecten: machtigingscontrole (wie kan waartoe toegang krijgen) en inhoudsbeheer (wat kan men doen metde gegevens zodra ze geautoriseerd zijn).

Autorisatiecontrole is het proces van het verlenen of ontzeggen van toestemming aan gebruikers om informatie te raadplegen en te gebruiken. Dit kan manueel gebeuren, door de identiteit van gebruikers te verifiëren en hun specifieke rechten te verlenen, of automatisch, door rolgebaseerde toegangscontroles te gebruiken.

Inhoudsbeheer heeft betrekking op de organisatie en het beheer van digitale inhoud, zodat die gemakkelijker te vinden en te gebruiken is. Dit kan het indexeren en classificeren van bestanden inhouden, en het gebruik van metadata om inhoud te taggen en te volgen.

Starten met Incident Response Management

Er zijn een paar eenvoudige stappen die je kunt nemen om te beginnen je informatie met IRM te beschermen:

Bent u cyberveilig?

Doe een korte check om te zien waar uw kwetsbaarheden liggen.