In dit artikel

Andere artikelen in deze categorie

Access point

Information Rights Management

Wat is Information Rights Management(IRM)?

In het digitale tijdperk is informatie een kostbaar goed. Waardevoller dan ooit tevoren, omdat ze gemakkelijk gekopieerd en gedeeld kan worden. Maar zoals we allemaal weten, is niet alle informatie gelijk.

Sommige gegevens hebben een hogere waarde of gevoeligheid die bescherming tegen ongeoorloofde toegang of verspreiding vereist – dat is waar Information Rights Management om de hoek komt kijken

IRM verwijst naar een geheel van technologieën en processen om te controleren hoe gevoelige informatie door bevoegde gebruikers binnen een organisatie gebruikt en benaderd kan worden en tegelijk de verspreiding naar onbedoelde ontvangers buiten de onderneming (bv. hackers) te beperken.

Waarom IRM?

Er zijn een paar belangrijke redenen waarom je je informatie met IRM zou moeten beschermen:

 1. Om gegevensverlies te voorkomen – Informatie kan verloren gaan door ongelukken, diefstal, of natuurrampen. IRM kan helpen je gegevens te beschermen tegen verlies of compromittering.
 2. Om je privacy te beschermen – Gevoelige informatie kan uitlekken of openbaar worden gemaakt als ze niet goed beschermd is. IRM kan helpen uw gegevens vertrouwelijk en veilig te houden.
 3. Om aan voorschriften te voldoen – Veel organisaties moeten bepaalde soorten informatie met IRM beschermen om aan de voorschriften te voldoen.

Voordelen van IRM

Er zijn een aantal voordelen aan het gebruik van IRM, waaronder:

 1. Kostenbesparing – IRM kan de kosten helpen drukken die verbonden zijn aan het beheren en beschermen van informatie. Door bijvoorbeeld het proces van autorisatie van toegang tot informatie te automatiseren, kun je tijd en middelen besparen.
 2. Verhoogde veiligheid – Door je gegevens met IRM te beschermen, help je ze vertrouwelijk en veilig te houden tegen ongeoorloofde toegang of misbruik.
 3. Naleving van voorschriften – Veel organisaties moeten bepaalde soorten informatie met IRM beschermen om aan voorschriften te voldoen.
 4. Verhoogde efficiëntie – IRM kan de efficiëntie van je bedrijfsprocessen helpen verbeteren door het gemakkelijker te maken informatie te vinden en te gebruiken.
 5. Verhoogde productiviteit – IRM kan werknemers helpen meer productief te werken
50698

Autorisatiecontrole en inhoudsbeheer

Er zijn twee belangrijke aspecten: machtigingscontrole (wie kan waartoe toegang krijgen) en inhoudsbeheer (wat kan men doen metde gegevens zodra ze geautoriseerd zijn).

Autorisatiecontrole is het proces van het verlenen of ontzeggen van toestemming aan gebruikers om informatie te raadplegen en te gebruiken. Dit kan manueel gebeuren, door de identiteit van gebruikers te verifiëren en hun specifieke rechten te verlenen, of automatisch, door rolgebaseerde toegangscontroles te gebruiken.

Inhoudsbeheer heeft betrekking op de organisatie en het beheer van digitale inhoud, zodat die gemakkelijker te vinden en te gebruiken is. Dit kan het indexeren en classificeren van bestanden inhouden, en het gebruik van metadata om inhoud te taggen en te volgen.

Starten met Incident Response Management

Er zijn een paar eenvoudige stappen die je kunt nemen om te beginnen je informatie met IRM te beschermen:

 1. Identificeer de gevoelige informatie die beschermd moet worden – Dit kunnen vertrouwelijke gegevens zijn zoals sofinummers, credit card nummers, of medische dossiers.
 2. Bepaal wie toegang moet hebben tot deze informatie – Alleen bevoegde gebruikers mogen toegang hebben tot gevoelige gegevens.
 3. Implementeer IRM technologieën en processen om de informatie te beschermen – Er zijn een aantal mogelijkheden om dit te doen, zoals het gebruik van versleuteling of wachtwoordbeveiliging.
 4. Train medewerkers in het gebruik en de bescherming van informatie – Medewerkers moeten zich bewust zijn van de gevaren van gegevensverlies en hoe ze informatie goed kunnen beschermen met IRM technologieën.
 5. Herzie regelmatigen bijwerken van beleid en procedures – Beleid moet regelmatig worden herzien om te zorgen dat het up-to-date is.
 6. Bewaak je omgeving op incidenten met gegevensverlies – Je moet de informatie die je met IRM technologieën hebt beschermd regelmatig bewaken om er zeker van te zijn dat ze niet door onbevoegde gebruikers wordt benaderd of gebruikt.

Bent u cyberveilig?

Doe een korte check om te zien waar uw kwetsbaarheden liggen.