In dit artikel

Andere artikelen in deze categorie

Access point

Compliance

Als u denkt aan compliance, wat stelt u zich dan voor? Een reeks regels die door elke persoon en organisatie tot op de letter worden nageleefd zodat ze niet in de problemen komen met de wet? Dat is niet ver van de realiteit.

Compliance is een begrip dat staat voor het naleven van wetten, voorschriften of gedragscodes.

Dit omvat ook IT-beveiligingsbeschermingen voor gegevens, toepassingen en systemen.

In deze blogpost vertellen wij u graag meer over wat compliance precies inhoudt en hoe het zich verhoudt met IT-beveiliging!

Wat is compliance?

Compliance is het naleven van regels, wetten en voorschriften. Het kan vaak gebonden zijn aan specifieke industrienormen of eisen voor veiligheid op een bepaald gebied (zoals de gezondheidszorg). Compliance betekent niet perse dat er beveiligingscontroles op een toepassing aanwezig zijn, maar het maakt ze wel waarschijnlijker.

Wanneer beveiliging in een plan voor naleving is vastgelegd, helpt het om aan te tonen dat er specifieke acties worden ondernomen met betrekking tot de regels en voorschriften.

Compliance kun je zien als een maatregel om verantwoording af te leggen. Het toont iemands bekwaamheid aan om iets correct te doen door te verzekeren dat hij over de nodige vaardigheden of middelen beschikt.

Compliance

Waar kan compliance voor worden gebruikt?

Compliance kan voor veel verschillende doeleinden gebruikt worden. Het wordt vaak bekritiseerd als een dure tijdverspilling, maar het heeft ook zijn voordelen. Compliance moet niet in de plaats komen van grondig onderzoek en analyse voordat je een beslissing neemt over de richting die je met je bedrijf of project wilt inslaan.

Maar als het goed gedaan wordt geeft compliance je gemoedsrust dat alles verloopt volgens de voorschriften en regels die er zijn om mensen die bij dit soort projecten betrokken zijn te beschermen.

Het kan gebruikt worden om klanten op de hoogte te brengen van het bedrijfsbeleid, een veilige omgeving te verzekeren voor werknemers en aannemers, risico’s op de werkplek te verminderen, intellectuele eigendomsrechten te beschermen en aansprakelijkheid te vermijden.

Compliance
Compliance

Hoe verhoudt compliance zich binnen IT-beveiliging?

Bij compliance gaat het erom de cultuur van een organisatie te veranderen zodat beveiliging een prioriteit wordt. Het compliance proces helpt je bij het opzetten van procedures, controles, opleiding en andere mechanismen die nodig zijn om je gegevens te beschermen.

Bijvoorbeeld, als je bedrijf het gebruik van wachtwoorden op mobiele toestellen voorschrijft, welke soorten wachtwoorden moeten dan gebruikt worden? Moeten er beperkingen zijn op hoe vaak ze moeten veranderen? Hoe moeten medewerkers toegang krijgen tot bedrijfsmiddelen zoals e-mail of applicatieservers?

Dit zijn maar enkele voorbeelden van vragen in verband met naleving die beantwoord moeten worden voor er binnen de IT beveiliging veranderingen kunnen optreden.

Compliance beperkt zich ook niet alleen tot technologie; er wordt ook gekeken naar processen zoals het controleren van wie toegang hebben tot een systeem, welke soorten gegevens ze kunnen zien en hoe die moeten worden doorgegeven.

Het is een pro-actieve aanpak om je gegevens te beschermen en je medewerkers een veilige werkomgeving te bieden. Een belangrijk punt om mee te nemen in de bedrijfsvoering!

Bent u cyberveilig?

Doe een korte check om te zien waar uw kwetsbaarheden liggen.