In dit artikel

Andere artikelen in deze categorie

Change

Change binnen de ICT verwijst naar het plannen, implementeren en controleren van wijzigingen binnen een IT-omgeving.
Denk hierbij aan de aanpassingen en updates aan hardware, software, netwerken en IT-processen. Bij change management gaat het erom dat de wijzigingen zorgvuldig worden beheerd om de productiviteit en efficientie te verbeteren, risico’s te beheersen en de IT-dienstverlening aan te passen aan zakelijke behoeften die veranderen. Met een goed change management proces kunnen organisaties veranderingen die plaatsvinden gemakkelijk doorvoeren zonder verstoringen of negatieve impact te merken op de IT-omgeving en de bedrijfsvoering.

Change management ICT

Change management binnen ICT verwijst naar het proces van plannen, implementeren en beheren van veranderingen die er plaatsvinden binnen de IT-infrastructuur, systemen, processen en procedures van een organisatie.

Het doel van Change management binnen ICT is ervoor te zorgen dat veranderingen gemakkelijk worden beheerd en gecontroleerd, met zo min mogelijk verstoring en zoveel mogelijk waarde creatie voor de organisatie. Hieronder enkele belangrijke aspecten die te maken hebben met change management ICT:

 • Plannen en beoordelen
 • Communicatie en betrokkenheid
 • Implementatie en uitvoering
 • Monitoring en evaluatie
 • Continue verbetering

IT-veranderingen

Veranderingen in de IT (informatietechnologie) vormen een belangrijk onderdeel bij de groei van moderne organisaties. Deze groei verloopt razendsnel, en als organisatie is het belangrijk om je blijvend aan te passen.

Hieronder een aantal belangrijke aspecten van IT-veranderingen:

 • Technologische innovatie
 • Cloud computing
 • Digitale transformatie
 • Beveiligingsuitdagingen
 • Agile en DevOps-praktijken
 • Gegevensbeheer en -analyse

IT-veranderingen zijn belangrijk voor organisaties om zich daaraan aan te passen en mee te gaan met de veranderingen om zo concurrentievoordeel te behalen. Om succesvol te beheren en implementeren van IT-veranderingen is het van groot belang dat er een goede strategie is doordacht, er een goed change management is en dat er wordt geïnvesteerd in technologieën en vaardigheden.

Change

IT change control

IT change control is een proces dat zich richt op het beheren en controleren van wijzigingen binnen de IT-infrastructuur, systemen, applicaties en processen van een organisatie. Het grootste doel van IT change controle is dus ook om ervoor te zorgen dat wijzigingen op een gecontroleerde en gestructureerde manier worden doorgevoerd waarbij zo min mogelijk verstoringen en risico’s voor de organisatie optreedt.

Belangrijke aspecten van IT change controle zijn hieronder te vinden:

 • Change Request Management
 • Change Evaluation
 • Change Approval
 • Change Implementation
 • Change Monitoring
 • Change Documentation

Door een effectief IT change control proces toe te passen kunnen organisaties de wijzigingen in hun IT-omgeving beheren en controleren op een manier die de stabiliteit, veiligheid en prestaties van systemen en processen die plaatsvinden binnen de organisatie op de juiste manier waarborgen.

ICT wijzigingen beheren

Bij ICT- wijzingen gaat het over het proces van het plannen, toepassen en controleren van veranderingen die plaatsvinden op allerlei gebieden in een organisatie. Het doel van ICT- wijzigingen beheren is om ervoor te zorgen dat de wijzigingen op een gecontroleerde en gestructureerde manier worden doorgevoerd, waarbij zo min mogelijk verstoring een en risico’s optreedt voor de organisatie.

Hieronder enkele aspecten die van groot belang zijn bij het beheren van ICT-wijzigingen:

 • Identificeren van wijzigingen
 • Beoordelen van impact en risico’s
 • Goedkeuring en planning
 • Toepassing en testen
 • Toezicht en evaluatie
 • Documentatie en lessons learned

Door het juiste proces voor het beheren van ICT-wijzigingen toe te passen kunnen organisaties de wijzigingen in hun IT-omgeving beheren en controleren op een manier die de stabiliteit, veiligheid en prestaties van systemen en processen waarborgt.

IT verandermanagement

Bij IT verandermanagement gaat het over het proces van het plannen, toepassen en beheren van veranderingen die plaatsvinden op allerlei gebieden binnen de organisatie. Het doel van IT verandermanagement is om ervoor te zorgen dat de wijzigingen op een gecontroleerde en gestructureerde manier worden doorgevoerd, waarbij zo min mogelijk verstoringen en risico’s optreden voor de organisatie.

Hieronder enkele aspecten die belangrijk zijn voor het IT verandermanagement:

 • Identificeren van de behoeften aan verandering
 • Plannen en voorbereiden van de verandering
 • Communicatie en betrokkenheid van belanghebbenden
 • Implementatie en uitvoering van de verandering
 • Monitoring en evaluatie van de verandering
 • Documentatie en lessons learned

Bent u cyberveilig?

Doe een korte check om te zien waar uw kwetsbaarheden liggen.